fbpx

Aanmelden


Tot 25 jaar is het lidmaatschap gratis
Verzending UIT + extra kosten: € 20,00
Verzending UIT + extra kosten: € 30,00
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ik ben/wij zijn bekend en akkoord met het NFN-Veiligheidsprotocol en de hieruit volgende Gedragscode. Beide documenten vind je op www.nfn.nl/over-nfn.
Geen van de aangemelde perso(o)n(en) is (zijn) de afgelopen tien jaar veroordeeld voor het plegen van seksuele delicten.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
1 e extra gezinslid

Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
2 e extra gezinslid

Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
3 e extra gezinslid

Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
4 e extra gezinslid

Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
5 e extra gezinslid

Tot 18 jaar is het lidmaatschap gratis
Ik verklaar/wij verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden  van het NFN-lidmaatschap (zie www.nfn.nl/over-nfn). 
Ik ga/wij gaan  ermee akkoord dat NFN de door mij/ons verstrekte persoonsgegevens verwerkt conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018).  Hoe en waarom NFN je gegevens verwerkt, lees je in onze Privacy Policy op www.nfn.nl/privacy.
Ondergetekende verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Menu