de wet

over naaktrecreatie in Nederland

artikel 430a

Nederland is één van de weinige landen waar naaktrecreatie in het openbaar wettelijk is toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht, dat in 1986 mede op initiatief van NFN Open & Bloot tot stand is gekomen.

Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats, ongekleed bevindt op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.
Wetboek van Strafrecht
artikel 430a

Kort samengevat mag je bloot zonnen op:

officieel naaktstrand

plaatsen die hiervoor door gemeenten zijn aangewezen

geschikte plaatsen

plaatsen die hiervoor geschikt zijn

Alle stranden in Nederland op deze website zijn óf aangewezen óf geschikt. De geschikte stranden worden vaak al jarenlang bezocht door grotere aantallen naaktrecreanten en de omstandigheden zijn in die periode niet of weinig veranderd. Om onduidelijkheid te vermijden, stimuleert NFN Open & Bloot gemeentes en strandbeheerders stranden een officiële status te geven en/of duidelijk te markeren en bekend te maken.

Wanneer is een (niet aangewezen) plek geschikt?

Of een plek geschikt is kun je het makkelijkst beoordelen aan de hand van een aantal criteria. Het is niet zo dat een bepaalde plek altijd geschikt is of geschikt blijft. Van najaar 2013 tot januari 2016 bijvoorbeeld vochten bezoekers van de ligweide in de Delftse Hout met (juridische) steun van NFN Open & Bloot een principiële strijd uit via de rechter. Principieel, omdat naaktrecreatie van de één op andere dag werd verboden om redenen die weinig met naaktrecreatie te maken hadden. Uiteindelijk zijn alle bekeurden vrijgesproken. De zaak liep zelfs tot de Hoge Raad. Deze formuleerde duidelijke criteria waaraan je de geschiktheid kan toetsen: 

  • de maatschappelijke opvattingen rond naaktrecreatie (en eventuele veranderingen hierin)
  • ongevraagde of ongewilde confrontatie met naaktrecreanten
  • verstoring van de openbare orde

Gebruik je gezond verstand

Hoewel veruit de meeste blote strandbezoekers kiezen voor een bekend strand, kan je in principe dus zelf bepalen of een plek geschikt is om bloot te zonnen of een boekje te lezen. Of om bloot te wandelen (want hierover is sinds 2016 ook jurisprudentie). 

Enkele tips (volgend uit bovengenoemde criteria) bij het bepalen van een geschikte plek zijn:

  • Bedenk of de plek, het tijdstip of de weersomstandigheden logisch zijn om bloot te gaan.
  • Als je je afvraagt of een locatie geschikt is, check dan even of er al meerdere mensen bloot recreëren. Vaak is dit een goede graadmeter!
  • Sommige mensen vinden het fijn om ongekleed te wandelen, Doe dit alleen als er geen geklede mensen in de buurt zijn en sla wat om als je toch anderen tegenkomt.
  • Het helpt als je met meerderen bent. Recentelijk is een alleengaande wandelaar niet bekeurd volgens artikel 430a WvS, maar volgens artikel 239 WvS (zedenmisdrijven). NFN probeert momenteel helderheid te krijgen op grond waarvan dit is gebeurd.

bloot in de tuin of op je balkon?

Toch bekeurd?

Als je zelf je plekje uitzoekt om lekker bloot zonnen, loop je het risico bekeurd te worden. Bijvoorbeeld vanwege klachten van passanten of simpelweg omdat de handhaver de wet niet goed kent. Vertel dan hooguit waarom volgens jou je plekje geschikt is om bloot te zonnen.

Mocht je een bekeuring thuis krijgen en ben je het hiermee niet eens, dan betaal je de bekeuring niet. De zaak komt dan voor en de rechter beslist of jouw plek geschikt was voor naaktrecreatie. 

Denk je dat je onterecht bekeurd bent, dan geeft NFN Open en Bloot je graag advies (info@nfn.nl).

1700+ blootlocaties

Menu